Beter schrijven met betere techniek

   Technieken

Schrijftechnieken a la carte

Ontwikkel een eigen stem

Belangrijk is dat je je eigen schrijfstem gaat ontwikkelen, en het is best handig dat die lijkt op je spreekstem. Probeer als je gaat schrijven dus niet een andere schrijver (of iemand die je bewondert) na te apen. Forceer jezelf niet om mooie, lange volzinnen te formuleren, maar begin te schrijven alsof je spreekt. Doe alsof je de informatie die je wilt overbrengen aan een nieuwe klant vertelt. Wedden dat dat lukt? Zo geef je je teksten een persoonlijk tintje, draag je je eigen sfeer uit, zorg je voor herkenning bij je bestaande klanten en spreek je nieuwe klanten aan die bij jou passen. En zo bouw je en passant meer zelfvertrouwen op bij het schrijven.

Spreken is wel/niet schrijven

Natuurlijk is spreektaal niet hetzelfde als schrijfstijl, maar in een tweede ronde kun je zelf, of een redacteur, de spreektalige tekst wel bijschaven in de richting van schrijftekst. Tussen de regels door zeg ik hier: redigeer je tekst niet tijdens het schrijven. Laat je inspiratie stromen en zorg dat er snel een eerste versie van je tekst op papier staat. Laat hem even liggen (voor de een is een uurtje voldoende, de ander heeft weken nodig om er afstand van te nemen) en ga dan pas verbeteren.

Streef naar correcte zinsbouw

Een van de belangrijkste verschillen tussen spreken en schrijven is dat we tijdens een gesprek onze zinnen vaak niet afmaken. Of onvolledige zinnen gebruiken, zinnen zonder werkwoord of onderwerp. Bij het schrijven is dat uit den boze. Onthoud dat je bij het schrijven moet streven naar correcte zinnen, maar ga daar pas echt op letten bij het redigeren van je eerste versie. Hetzelfde geldt overigens voor de spelling. D’s en T’s zijn worden pas belangrijk als je de tekst in de grondverf hebt staan. Soms kan je het zelfs uitstellen tot de laatste fase. Huur er zo nodig iemand voor in.

Varieer met taal

Een tekst die veel afwisseling biedt in woorden, uitdrukkingen en beeldspraak, passieve en actieve vormen zal prettig lezen. Lekkerder dan een tekst waarin de zinnen steeds dezelfde opbouw kennen, en een beperkt aantal woorden steeds weer terugkomt. Ook hier geldt dat je daar pas op moet gaan letten na de eerste versie van je tekst. Speel met woorden en wissel korte met lange zinnen af.

Schrijf in termen van oplossingen

Het is heel verleidelijk, maar ga niet opsommen welke diploma’s je hebt of welke producten je voert. Wil je dat je klanten geïnteresseerd raken in jouw bedrijf? Laat zien dat je oplossingen biedt voor hun behoeften en problemen. Als ze zich gaan herkennen in jouw blogartikel of nieuwsbrief, zullen ze geïnteresseerd raken, je aardig gaan vinden, vertrouwen in je krijgen en als zich dan een mogelijkheid voordoet komen ze bij jouw voor die oplossing. Zo bouw je een relatie op met je lezers. Lezers worden kennissen, kennissen worden vrienden en vrienden worden klanten.

Grapjes mogen

Het is een wijdverbreide misvatting dat zakelijke teksten zo zakelijk mogelijk moeten zijn. Je klanten, je leveranciers, je partners, je concurrenten… het zijn allemaal mensen! Ze willen wel iets van je aannemen, maar dan moet het wel leuk verpakt zijn. Spreek ze dus aan als mensen, niet als zakenlieden. Vermijd vaktermen, maar grapjes mogen best!

Meer lezen of een cursus volgen: 

Boezzt