Kleef aan

23 Wilde Zwanen in de vlucht, AWDKleef aan

De witte driehoek van de zwanen

zweeft aandachtig langs het zwerk

zij schuift de grauwe sluier weg

vermaalt de wolken en nodigt de zondie haar stralend werk

begon

aan de hemel boven het

land van oude vaderen en

moeders

die de zwanen ooit

begroetten

als hun meest geliefde

broeders

en zich maakten tot hun

hoeders

van een lang vervlogen

trots begin

herkenbaar voor

haast elke Fin

die de witte driehoek volgt

tot zij terugkeert

van haar lange tocht

en in schoonheid joelend

voortzwemt

door de lucht waar zij elke

weg

en steg herkent

aarzelend zwalkend over

groene landen

waar gevaren loeren

en waar drift de

schoonheid wil vernielen

waaraan een einde komen

moet

wie schoonheid schade

brengt

zal zelf afschuwwekkend

worden

maar in het land van mijn

vaderen en moeders

turen velen naar de lucht

verschijnt een glimlach bij

het roepend klinken

van de zo vurig gewenste

vlucht!

Kaj Elhorst